Home

Voorwoord

Op 24 juni 1694 vindt de stamboom in Druten (Gelderland) van familie Janssen Steenberg zijn oorsprong. Marijte Janssen, geboren in Haren (Noord Brabant), huwde op 24 juni 1694 met Joannes Steinberg, geboren in het plaatsje Hau bij Kleef (Kleve). Het Kerkelijk huwelijk vond in Druten plaats. Druten was toen de grootste plaats in het Land van Maas en Waal. In die tijd behoorde het toe aan Kreis Kleve (Opper-Gelre). Mensen uit Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen en Kreis Kleve spraken eenzelfde Nederduits-Midden-Gelders dialect. Van cultuur verschillen was weinig sprake. In de omgeving van Xanten Kleef is een oude weg die de naam ‘Steinberg’ draagt. Veel mensen, die de achternaam Steinberg of Steenberg hebben, stammen waarschijnlijk van een familie die daar in de 17e eeuw gewoond heeft.

Op 5 februari 1703 werd hun (enigste?) kind Joannes Da(e)men (= Steenberg) gedoopt. Hij is gehuwd op 26 maart 1731 met Maria Aertsen. Uit dit huwelijk worden zeven dochters en een zoon geboren. Het valt niet uit te sluiten dat Joannes Steinberg behoorde tot de zogenaamde ‘hanneke-maaiers’. In het beste geval was Joannes Steinberg een inwonende boerenknecht. De naam ‘hannekemaaiers’ heb ik ontleend aan het boek van Teun de Vries Stiefmoeder Aarde. ‘Hannekemaaiers’ waren loonwerkers vaak afkomstig uit het grensgebied met Duitsland. Zij namen met een ploeg arbeiders werkzaamheden bij boeren aan, onder andere in een rij het maaien van gras.

Deze stamboom is gebaseerd op gegevens daterend van december 1981. Dat is al bijna 39 jaar geleden. Wel zijn er tussentijds diverse aanvullen en of veranderingen geweest. Waarvoor hartelijk dank. Het zal u duidelijk zijn dat in deze stamboom niet alle gegevens van nu (anno 2020) zijn opgenomen. Daarom verzoek ik de lezer van deze website mij aanvullende gegevens van uw deel van de stamboom aan onderstaand adres te zenden. Gedacht wordt onder andere aan aanvullende gegevens betreffende geboortedata en plaatsen, overlijdensdata en plaatsen, huwelijksdata en plaatsen, huidige woonplaatsen, doopnamen en roepnamen, namen van schoonouders, anekdotes aangaande uw familie, foto’s, kopieën van documenten (notariële aktes/paspoorten), etc.

Hopende op uw medewerking,

Theo Janssen Steenberg
Mossberg Brattbacken
683 61 Ekshärad Zweden
Telefoon 0046 70 5581667
E-mail theojst@gmail.com

Ekshärad, juli 2020

Gelieve mij op de hoogte te stellen indien u een deel van onze familie geschiedenis voor eigen gebruik wilt aanwenden. Bij voorbaat dank daarvoor. ThJSt