Pagina 4

Nawoord

Na jarenlange voorbereiding wordt u de stamboom van het geslacht Janssen Steenberg aangeboden. Over de oorsprong van de familie Janssen Steenberg kan ik u tot mijn spijt niets vertellen. Welke naam was er het eerst, Janssen of Steenberg? Is de naam Steenberg toegevoegd nadat één van de voorvaderen een stuk land kocht dat de naam ‘Ade Steenberg’ droeg? Naar alle waarschijnlijkheid komt de familie uit het plaatsje Hau, dat thans in Duitsland bij Kleef ligt[3]. De stamboom is zo volledig mogelijk samengesteld. Dat willen we proberen zo te houden. Mocht u aanvullende gegevens hebben betreffende geboorte huwelijk of overlijden, dan zou ik die gaarne van u vernemen. Ook voor andere opmerkingen betreffende de stamboom kunt u mij bereiken. Het is de bedoeling u op de hoogte te houden omtrent eventuele wijzigingen en aanvullingen.’

F.A. (Frans) van Min
Piet Heinplein 116
2518 BV ‘s-GRAVENHAGE

[3] In het boek ‘Tussen Maas en Waal – 650 jaar geschiedenis van mens en water’, van de auteur H. van Heiningen, anno 1971 De Walburg Pers Zutphen-, wordt melding gemaakt van de naam Steenberg en wel in verband met de belangbetalers aan de Hertogen van Gelder van vóór 1415. Alsvolgt genoteerd: ‘Gerrit Steenberg Nijmegen 1388 tot Neerbosch 1412; was in die periode belastingplichtig’.